0982108242

0982108242

SỬA CHỮA

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo Flex 2 15 giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo S500 giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo Yoga 3 PRO 1370 giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo Yoga 510-14 giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo IdeaPad P400 giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo Yoga 900-12isk giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo Yoga 500-15IHW giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo Yoga 510-14ISK giá rẻ

444444444444444

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo Yoga 13 20175 giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo 7757 giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo YOGA 13 giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo YOGA 500 giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo thinkpad t440 giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo THINKPAD EDGEE450 giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo THINKPAD EDGEE550C giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo THINKPAD EDGE E560P giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo THINKPAD T420SI giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo THINKPAD T430S giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo THINKPAD T431S giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo THINKPAD T440S giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo THINKPAD X260 giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo IDEAPAD 100-15IBD giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo IDEAPAD 120S-14IAP giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo IDEAPAD N586 giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo IDEAPAD P500 TOUCH giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo IDEAPAD S10 giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo IDEAPAD S405 giá rẻ

sửa chữa bảo hành laptop Lenovo IDEAPAD S410P TOUCH giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD P40 YOGA giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD P50 uy tín

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD L540 uy tín

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD L450 giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD L460 uy tín

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD L421 giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD L430 uy tín

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD EDGE E575 giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD EDGE E120 uy tín

Thay màn hình laptop Lenovo THINKPAD T430U tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo THINKPAD T430I tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo THINKPAD T420S tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo THINKPAD L560 tphcm

thay vỏ laptop Lenovo IDEAPAD 110S-11IBR uy tín

thay vỏ laptop Lenovo IDEAPAD 100-15IBD giá rẻ

thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD X270 uy tín

thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD X260 giá rẻ

thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD T450 uy tín

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD T440S giá rẻ

thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD T440 uy tín

thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD T431S giá rẻ

thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD T430SI uy tín

thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD T430S giá rẻ

thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD T430 uy tín

thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD T420SI giá rẻ

Thay màn hình laptop Lenovo THINKPAD L440 tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo THINKPAD L520 tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo THINKPAD L420 tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo IDEAPAD P500 tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo IDEAPAD N585 tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo IDEAPAD 120S-11IAP tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo THINKPAD YOGA 11E tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo THINKPAD T450S tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo THINKPAD T440P tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo IDEAPAD S400U tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo IDEAPAD P585 tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo IDEAPAD S415 TOUCH tphcm

Thay vỏ laptop Lenovo Yoga500-15IBD uy tín

Thay vỏ laptop Lenovo Yoga500-15IHW giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo Yoga 500-15 uy tín

Thay vỏ laptop Lenovo Yoga900-12isk giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo Yoga 52014 uy tín

Thay vỏ laptop Lenovo IdeaPadP400 giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo Yoga 510-14 giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo thinkpad t440 giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD EDGEE550C giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD EDGEE450C uy tín

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD EDGEE450 giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD EDGE E565 uy tín

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD EDGE E560P giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD A275 uy tín

Thay vỏ laptop Lenovo G500S uy tín

Thay vỏ laptop Lenovo YOGA 13 giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo Yoga Pro 3 1370 uy tín

Thay vỏ laptop Lenovo Yoga 13 20175 giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo Edge 15 uy tín

Thay vỏ laptop Lenovo 7757 giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo 2575 uy tín

Thay vỏ laptop Lenovo YOGA 500 giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo THINKPAD EDGE E555 uy tín

Thay màn hình laptop Lenovo IDEAPAD S410P tphcm

Thay pin laptop Lenovo IDEAPAD S415 TOUCH TpHCM

Thay pin laptop Lenovo IDEAPAD S410P TpHCM

Thay pin laptop Lenovo IDEAPAD S400U TpHCM

Thay pin laptop Lenovo IDEAPAD P500 TOUCH giá rẻ

Thay pin laptop Lenovo THINKPAD YOGA 11E TpHCM

Thay pin laptop Lenovo THINKPAD T450S TpHCM

Thay pin laptop Lenovo IDEAPAD P585 Tp.HCM

Thay pin laptop Lenovo IDEAPAD P500 TpHCM

Thay pin laptop Lenovo IDEAPAD N585 TpHCM

Thay pin laptop Lenovo IDEAPAD 120S-11IAP TpHCM

Thay pin laptop Lenovo THINKPAD L440 tphcm

Thay pin laptop THINKPAD T440P tphcm

Thay pin laptop Lenovo THINKPAD T430U tphcm

Thay pin laptop Lenovo THINKPAD T430I tphcm

Thay pin laptop Lenovo THINKPAD T420S tphcm

thay vỏ laptop Lenovo 51014 uy tín

thay vỏ laptop Lenovo Yoga460 uy tín

thay vỏ laptop Lenovo Yoga 3 PRO1370 giá rẻ

thay vỏ laptop Lenovo Yoga2-13 uy tín

thay vỏ laptop Lenovo S 500 giá rẻ

Thay vỏ laptop Lenovo  Flex 214 uy tín

thay vỏ laptop Lenovo Flex 215 giá rẻ

Thay màn hình laptop Lenovo THINKPAD EDGE E560 tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo THINKPAD EDGE E570 tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo THINKPAD EDGEE455 tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo THINKPAD A475 tphcm – lấy liền

Thay màn hình laptop Lenovo Yoga 500 – 141BD tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo Yoga 2 Pro tphcm

Sửa chữa bảo hành laptop Lenovo Yoga 510-14ISK giá rẻ

Sửa chữa bảo hành laptop Lenovo Yoga 500-15IHW giá rẻ

Sửa chữa bảo hành laptop Lenovo Yoga 900-12isk giá rẻ

Sửa chữa bảo hành laptop Lenovo IdeaPad P400 giá rẻ

Sửa chữa bảo hành laptop Lenovo Yoga 510-14 giá rẻ

Sửa chữa bảo hành laptop Lenovo T440P giá rẻ

Sửa chữa bảo hành laptop Lenovo G5070_8271 giá rẻ

Sửa chữa bảo hành laptop Lenovo G5070_3771 giá rẻ

Sửa chữa bảo hành laptop Lenovo G560 giá rẻ

Sửa chữa bảo hành laptop Lenovo G530 giá rẻ

Sửa chữa bảo hành laptop Lenovo THINKPAD L421 giá rẻ

Thay pin laptop Lenovo THINKPAD L560 tphcm

Thay pin laptop Lenovo THINKPAD L520 tphcm

Thay pin laptop Lenovo S3 Yoga 14 TPHCM

Thay pin laptop Lenovo  Flex 3-11 TPHCM

Thay pin laptop Lenovo Yoga S3 -14 tphcm

Thay pin laptop Lenovo  Yoga 13 20175 TPHCM

Thay pin laptop Lenovo  Yoga 3 11 TPHCM

Thay pin laptop Lenovo  Yoga 900-13ISK 80MK TPHCM

Thay pin laptop Lenovo  2 11 20428 20332 20187 TPHCM

Thay pin laptop Lenovo  Yoga 11s TPHCM

Thay pin laptop Lenovo  IdeaPad Z400 TPHCM

Thay pin laptop Lenovo  Yoga 520 14 TPHCM

Thay pin laptop Lenovo  Idea Pad P400 TPHCM – LH 1800 1236

Thay pin laptop Lenovo  YOGA 700-14 TPHCM

Thay pin laptop Lenovo THINKPAD L420 tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo Flex 2 14 tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo Yoga S3 -14 TpHCM

Thay màn hình laptop Lenovo YOGA 700-14 TpHCM

Thay màn hình laptop Lenovo Yoga 500-15ISK TpHCM

Thay màn hình laptop Lenovo Yoga 3 11 TpHCM

Thay màn hình laptop Lenovo MIIX3 1030 TpHCM

Thay màn hình laptop Lenovo 7560 tphcm

Thay màn hình laptop Lenovo Yoga 700-14 Tp.HCM

Thay màn hình laptop Lenovo YOGA 10 TpHCM

Thay màn hình laptop Lenovo Yoga 3 14 5DM0G74715 TpHCM

 

Thay cảm ứng laptop Lenovo Flex 3-11 uy tín 
Thay cảm ứng laptop Lenovo S405 S410P uy tín
Thay cảm ứng laptop Lenovo IdeaPad Z500 uy tín
Thay cảm ứng laptop Lenovo IdeaPad P500 uy tín
Thay cảm ứng laptop Lenovo Yoga 510-14ISK uy tín
Thay cảm ứng laptop Lenovo MIIX3 1030 uy tín
Thay cảm ứng laptop Lenovo Flex 2 14 uy tín
Thay cảm ứng laptop Lenovo Flex 2 15 uy tín
Thay cảm ứng laptop Lenovo Yoga S3 -14 uy tín
Thay cảm ứng laptop Lenovo Yoga 900S-12ISK 80ML uy tín
Thay cảm ứng laptop Lenovo Yoga 900-13ISK 80MK uy tín
Thay cảm ứng laptop Lenovo Yoga 900-12isk uy tín
Thay cảm ứng laptop Lenovo Yoga 500-15ISK uy tín
Thay cảm ứng laptop Lenovo Yoga 500-15IHW uy tín
Thay pin laptop Lenovo S510 TpHCM
Thay pin laptop Lenovo S500 TpHCM
Thay cảm ứng laptop Lenovo Yoga 500-15IBD uy tín
Thay cảm ứng laptop Lenovo Yoga 500-15 uy tín
Thay cảm ứng laptop Lenovo Yoga 11s uy tín
Thay cảm ứng laptop Lenovo IdeaPad Z400 uy tín
Thay cảm ứng laptop Lenovo Yoga 520-14 uy tín
Thay kính cảm ứng Lenovo A680 giá rẻ
Thay kính cảm ứng Lenovo A706 giá rẻ
Thay kính cảm ứng Lenovo A785 giá rẻ
Thay cảm ứng Lenovo A850 giá rẻ
Thay cảm ứng Lenovo K4 Note TPHCM
Thay cảm ứng Lenovo P50 giá rẻ
Thay cảm ứng Lenovo S800 giá rẻ
Thay cảm ứng Lenovo S889 giá rẻ
Thay cảm ứng Lenovo Vibe P1A42 TPHCM
Thay cảm ứng Lenovo S668 giá rẻ
Thay cảm ứng Lenovo S550 giá rẻ
Thay màn hình Lenovo A850
Thay màn hình Lenovo A830
Thay màn hình Lenovo A820
Thay màn hình Lenovo A788
Thay cảm ứng Lenovo P770 giá rẻ

 

Trả góp khi thay linh kiện, sửa máy chỉ có tại trung tâm bảo hành ONE

Giảm 5% hóa đơn cho sư thầy, sư cô, hưu trí, khiếm khuyết

Giảm 5% khách hàng tài xế Grab – Taxi các hãng

Chương trình tặng thẻ vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên

Miễn phí vệ sinh và sửa chữa cho sinh viên

TrungtambaohanhONE.comChat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ 0982108242 sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ 0982108242 được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần 0982108242 thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi 0982108242 được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !